Ny Arbejdsmiljøaftale: Tusind tak for fokus på stress og psykisk arbejdsmiljø – men vi er ikke helt i mål

Fra Akademikerne siger vi tak. Vi kan med glæde konstatere, at der er sikret fortsatte og stabile midler til Arbejdstilsynet og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø – også udover aftaleperioden. Og vi takker for, at det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsrelateret stress har fået et selvstændigt fokus i aftalen.

Formanden for Akademikerne, Lisbeth Lintz, udtaler.

”Vi har et arbejdsmarked, hvor alt for mange arbejdstagere oplever, at de får stress og alvorlige stressrelaterede lidelser som angst og depression. Det er derfor bydende nødvendigt med et større fokus på psykisk arbejdsmiljø, og det er jeg glad for i stort omfang bliver anerkendt med denne aftale”, siger Lisbeth Lintz

Arbejdstilsynet får med aftalen 4 mio. kr. årligt, dvs. i alt 16 mio. kr. til at styrke indsatsen for psykisk arbejdsmiljø. Pengene skal gå til at Arbejdstilsynet kan lave en indsats målrettet lederes rolle i det psykiske arbejdsmiljø og til en styrket indsats mod forebyggelse af arbejdsrelateret stress.

”Uanset, at der er mange gode takter i aftalen, så jeg gerne at psykisk arbejdsmiljø i højere grad blev prioriteret på linje med indsatsen for det fysiske arbejdsmiljø. Med de afsatte midler, tager vi nu et vigtigt skridt i den rigtige retning, men før indsatsen for alvor rækker, er der stadig et stykke vej”, siger Lisbeth Lintz.

Et ønske fra Akademikerne, der ikke blev indfriet i den nye aftale, var, at der blev øremærket midler til lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø i form af en større pulje penge, som virksomheder og arbejdspladser kunne søge. I stedet har Arbejdstilsynet fået midler til et øget fokus på vejledning af ledere, bl.a. gennem oprettelsen af en hotline, samt igangsættelsen af en afdækning af danske arbejdspladsers brug af lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø.

”Det er bemærkelsesværdigt, at man i dag kan have ledelsesansvar for mennesker uden også at have en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Det er en start, at ledere fremover kan ringe til Arbejdstilsynet og få råd og vejledning, men jeg har mine tvivl om det forslår netop i forhold til den kompleksitet, der er i lederens rolle i det psykiske arbejdsmiljø”, siger Lisbeth Lintz.

Akademikerne har sammen med de offentlige arbejdsgivere og den øvrige fagbevægelse siden 2018 arbejdet med at skabe og udbyde lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø i stat, kommuner og regioner. Uddannelserne har stor søgning og opnår gode evalueringer. Erfaringerne herfra er vigtige i forhold til at gøre lederuddannelse til uomgængelig praksis på alle danske arbejdspladser, også på det private område.