Ny fællesakademisk overenskomst på KL-området OK13

Den fællesakademiske overenskomst på KL-området er netop blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Arkitektforbundet, BF, Djøf, DKF, PD, DM, DMIF, DP, KS, DDD og JA i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i kommunerne har egne overenskomster – det gælder f.eks. lægerne og tandlægerne.

AC-fællesoverenskomsten kan hentes her.

Overenskomster indgået med andre Akademiker-organisationer, kan findes på de enkelte organisationers hjemmesider.

Vilkårene for kommunalt ansatte tjenestemænd reguleres i tjenestemandsregulativer og regulativer vedr. tjenestemandspension, samt indgåede aftaler og rammeaftaler f.eks. vedr. fravær af familiemæssige årsger, ferie, åremålsansættelse m.v.

Tidligere overenskomster og aftaler finder du her.