Ny forskningsstrategi baner vejen for et stærkere fokus på socialt og organisatorisk arbejdsmiljø

Den nye nationale strategi for arbejdsmiljøforskning er et vigtigt skridt mod at sikre forskningsbaseret viden, som kan hjælpe ledere og medarbejdere i deres arbejde for et bedre arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Investering i ny viden er en investering i sundere arbejdspladser, og det får vi grundlaget for nu, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

 

En ny strategi for arbejdsmiljøforskningen i Danmark er netop lanceret. Strategien giver sigtelinjer for den danske forskning i arbejdsmiljø, der forventes at være gældende de kommende 10 år, og er udviklet i et samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet, NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø), Arbejdsmiljøforskningsfonden og arbejdsmarkedets parter, herunder hovedorganisationen Akademikerne.

 

Formanden for Akademikerne, Lars Qvistgaard, understreger, at det er vigtigt at få forebyggelse mere i fokus på arbejdspladserne. ”Det giver sig selv, at vi skal gøre alt for, at det er sundt og sikkert at gå på arbejde i Danmark. Med den nye strategi sikrer vi arbejdspladserne et forskningsbaseret løft til at få prioriteret forebyggelse højere i deres arbejde lokalt med at styrke et sundt arbejdsmiljø”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

 

I den nye forskningsstrategi fremgår det, at forskningen skal fokusere på områder, hvor der ud fra en samlet vurdering er det største behov for ny viden. Prioriteringen skal ske ud fra de følgende tre prioriteringsparametre:

 

•                Udbredelse, alvorlighed og potentiale

•                Utilstrækkeligt vidensniveau

•                Sammenhæng med de nationale mål

 

Stress er et af de største arbejdsmiljøproblemer i dag. Men på trods af dette, er der i dag fortsat et utilstrækkeligt vidensniveau på området.

 

”Stor arbejdsmængde, tidspres og uklare krav fører til stress. Det gælder for vores medlemsgrupper og bredt set på hele arbejdsmarkedet. Men alligevel mangler der i den grad forskning på området. Det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt. Det er på tide, vi får forsket langt mere tilbundsgående i stress”, siger Lars Qvistgaard.

 

Lars Qvistgaard udtaler, at han er godt tilfreds med, at der er blevet lyttet til Akademikernes ønsker. Han er bl.a. glad for, at det i strategien fremhæves, at både kvalitativ og kvantitativ forskning er nødvendig og skal prioriteres på arbejdsmiljøområdet. Strategien afspejler desuden en mere nuanceret definition af evidensbegrebet, hvilket skaber grobund for en langt bredere tilgang til forskningen på arbejdsmiljøområdet.

 

”Arbejdsmiljøforskningen her i Danmark har grobund i den naturvidenskabelige forskningstradition, og derfor har den epidemiologiske forskning vundet langt mere terræn end andre typer forskning. Men denne type forskning kan ikke stå alene. Hvis vi for alvor skal forstå nuancerne i, hvad der er på spil i det psykiske, sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, er vi nødt til at få bedre plads til andre forskningstraditioner”, siger Lars Qvistgaard.

 

Den nye strategi er et resultat af den politiske aftale, der blev indgået i 2019 om at få en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats i Danmark.

 

Læs mere om strategien her.

Tags: