Ny karakterskala skal understøtte en positiv læringskultur

Akademikerne har fremsendt den akademiske fagbevægelses overvejelser om en ny karakterskala til Ekspertgruppen til ændring af karakterskalaen. Ekspertgruppen blev nedsat at undervisningsministeren og uddannelsesministeren i april og arbejdet forventes afsluttet ultimo september i år.

 

Akademikernes overvejelser om en ny karakterskala er funderet på den store og brede erfaringsbase med karaktergivning, der findes blandt Akademikernes medlemsorganisationer, der organiserer undervisere og censorer på de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser; erhvervsakademier, professionshøjskoler, kunstneriske videregående uddannelsesinstitutioner samt universiteter.

 

Overvejelserne er formuleret som fem hensyn som en god karakterskala – og dens anvendelse – skal kunne opfylde. Akademikerne vurderer samtidig anvendelsen af karakterskalaen mindst lige så vigtigt som selve skalaens indretning. Følgende fem hensyn vil danne grundlag for Akademikernes vurdering af ekspertgruppens forslag til ny karakterskala: 

  1. Understøtter en positiv læringskultur
  2. Reducerer en negativ præstationskultur
  3. Er gennemsigtig, fair og anvendelig i forhold til optagelsessystemet
  4. Indgår i intern kvalitetssikring af uddannelserne
  5. Er internationalt sammenlignelig.

Akademikerne ser frem til at indgå i dialog med ekspertgruppen, ligesom vi imødeser en god og konstruktiv debat, når ekspertgruppens løsningsforslag bliver offentliggjort til efteråret.

Akademikernes indspil til Ekspertgruppen til ændring af karakterskala kan findes her.

For yderligere information:

Chefkonsulent Birgit Bangskjær, bba@ac.dk eller mobil: +45 22495855