Ny klimaaftale tager første skridt mod et grønnere Danmark

Med klimaaftalen tages der et vigtigt første skridt på vejen mod et grønnere Danmark. I Akademikerne er vi særligt glade for, at der er landet en aftale, der sammentænker den grønne omstilling med konkurrencekraft og beskæftigelse. På den måde kan vi både styrke klimaet og vores fælles velfærd.

Den nye aftale er et skridt i den rigtige retning, og vi ser frem til, at der nu er en samlet plan for, hvordan vi reducerer CO2 udledningerne i Danmark. Nu skal aftalen omdannes til konkret handling, så vi får flere nye grønne virksomheder og langt flere grønne innovative løsninger i spil.

I Akademikerne er vi særligt glade for, at aftalen indeholder:

  • Etablering af verdens første energi-øer
  • Fremtidens grønne teknologier – Power-to-X og fangst af CO2
  • Grøn omstilling af industrien
  • Grøn transportpulje
  • Energieffektiviseringer

Desværre fokuserer aftalen mindre på, hvilke kompetencer der skal til for at sikre og styrke denne store omstilling.

”Jeg vil gerne opfordre til, at både uddannelse og efteruddannelse tænkes sammen med den grønne omstilling, så vi i fremtiden også har de rette kompetencer til at løse de nye opgaver, omstillingen kræver både i det offentlige og i det private erhvervsliv.” Udtaler Lars Qvistgaard.   

Samtidig er der stadig behov for at styrke samspillet mellem forskning, innovation og erhvervslivet, især med henblik på at sikre hvordan også mindre virksomheder støttes i den nødvendige grønne omstilling, bl.a. med tilgang af nye kompetencer og bedre samspil med landets vidensinstitutioner.

I Akademikerne glæder vi os meget til at bidrage med at realisere planen.

For yderligere kommentarer, kontakt Lars Qvistgaard på 2147 2686.