Ny ledelse i ETUC

ETUC’s 14. kongres i Wien vedtog fredag den 24. maj 2019 et manifesto med 13 initiativer for arbejdet for den kommende kongresperiode 2019-2023. Manifestoteksten blev vedtaget med enstemmighed.

 

I den kommende periode vil ETUC fokusere på:

  • At flere midler fra EU budgettet skal prioriteres til arbejdet med at fremme udviklingen af bæredygtig beskæftigelse og vækst.
  • At bekæmpe kønsmæssige lønforskelle.
  • At arbejde for EU-regulering, der sikrer realisering af ambitiøse politiske mål for at bekæmpe alvorlige klimaudfordringer.
  • At presse på for en reform af EU-konkurrencelovgivningen, der tydeligt udviser respekt for lønmodtagere og fagforeningsrettigheder.
  • At reducere prekære og usikre ansættelsesforhold og udvide lønmodtagerrettigheder og -beskyttelse af atypisk ansatte.
  • At EU-lovgivning skal sikre alle ret til livslang læring.

Kongressen valgte en ny ETUC-ledelse. Ledelsen kommer i den kommende periode 2019-2023 til at bestå af:

Politisk ledelse:

Laurent Berger, formand (Frankrig)
José Maria Alvarez (Spanien)
Bente Sorgenfrey (Danmark)
Josef Stredula (Tjekkiet)
Miranda Ulens (Belgien)

Ny ledelse i ETUC 2019

Ledelse af sekretariatet:

Luca Visentini, generalsekretær (Italien)
Per Hilmersoson (Sverige)
Ester Lynchm (Irland)
Liina Car (Estland)
Isabelle Schömann (Tyskland)
Ludovic Voet (Belgien)