Ny undersøgelse skal kortlægge 80.000 akademikeres psykiske arbejdsmiljø

For første gang kortlægges det psykiske arbejdsmiljø for det akademiske arbejdsmarked.

 

I dag tikker en særlig opfordring ind i mailbakken hos over 80.000 akademikere. De inviteres nemlig til at deltage i en ny stor undersøgelse, der skal tage temperaturen på det psykiske arbejdsmiljø i alle hjørner af det akademiske arbejdsmarked. Det er første gang nogensinde, at der laves en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for alle akademikere på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen gennemføres af Akademikerne, som i tæt samarbejde med de 25 akademiske organisationer ønsker at få mere viden om vilkårene for akademikerne på arbejdsmarkedet – og dermed bedre mulighed for at kunne hjælpe til at forbedre dem. Med undersøgelsesbesvarelserne i hus bliver det muligt at tegne et nuanceret og aktuelt billede af kvaliteten af det psykiske arbejdsmiljø for de højtuddannede på tværs af sektorer, brancher, faggrupper, jobanciennitet, alder, køn osv.

De første resultater af undersøgelsen vil ligge klar ultimo 2014. De vil blive brugt som et værktøj i de akademiske organisationernes medlemsarbejde og vil bl.a. indgå som en vigtig del af forberedelserne til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i begyndelsen af 2015.

Fakta om undersøgelsen
81.831 medlemmer af de akademiske faglige organisationer deltager i undersøgelsen. Sidste frist for at udfylde undersøgelsesskemaet er den 14. september 2014. Følgende akademiske organisationer gennemfører undersøgelsen sammen med Akademikerne:

Foreningen af Kliniske Diætister, Foreningen af Skibsinspektører i Søfartsstyrelsen (SIF), Handelsskolernes Lærerforening, Adjunkt/lektorgruppen (HL), Dansk Mejeriingeniør Forening (DMIF), Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS), Dansk Kiropraktor Forening (DKF), De Offentlige Tandlæger (DOFT), Dansk Musikpædagogisk Forening (DMpF), Den danske Landinspektørforening (DdL), Den Danske Dyrlægeforening (DDD), Den danske Præsteforening (DdP), Foreningen af akademisk uddannede DJ-medlemmer (DJ i AC), Jordbrugsakademikerne (JA), Bibliotekarforbundet (BF), Forsvarsgruppen i AC (FAC), Tandlægeforeningen (TF), Arkitektforbundet, Forbundet Kommunikation og Sprog (KS), Pharmadanmark (PD), Dansk Psykolog Forening (DP), Gymnasieskolernes lærerforening (GL), Ingeniørforeningen (IDA), Djøf, DM (Dansk Magisterforening), Foreningen af Speciallæger (FAS) og Yngre Læger (YL).

Mere information
Malene Salskov Amby, chefkonsulent, T: 2535 4144