OK18: Det kommunale område er landet

Der er her til morgen indgået aftale om overenskomst på det kommunale område. – Det har været en hård omgang, men jeg er både glad og tilfreds med de aftaler, der er indgået, lyder det fra Akademikernes formand, Lars Qvistgaard.

Efter endnu en omgang maratonforhandlinger er der fredag morgen aftalt overenskomst for de kommunalt ansatte. De aftalte overenskomster indeholder på Akademikernes område blandt andet en overenskomstmæssig sikring af spisepausen, fjernelse af privatlønsværnet og en lønudvikling svarende til det private område. Der er samtidig opnået en enighed om lærernes arbejdstid mellem lærerne og KL, og dermed er alle fagbevægelsens hovedkrav blevet opfyldt i forhandlingerne.

”Jeg er tilfreds med de løsninger, der er fundet, hvor særligt den overenskomstmæssige sikring af spisepausen er en stor sejr. Vi holdt sammen, vi holdt ord, og vi holdt ud – og det har skabt de resultater, vi nu står med. Det har været en drøj omgang, men jeg er stolt af, at vi stod fast – og demonstrerede, hvad man kan opnå i fællesskab”, siger Lars Qvistgaard, der er formand for Akademikerne.

Med aftalerne udsættes de varslede konflikter på det kommunale område indtil medlemmerne har taget stilling til forliget, og det glæder Lars Qvistgaard:

”Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at nå til enighed. En omfattende konflikt havde ikke gavnet nogen, men jeg vil også gerne understrege, at det sammenhold og fællesskab, der er blevet vist uden for Forligsinstitutionen har gjort det tydeligt for modparten, at vi var parate til at gå i konflikt. Det har lagt et nødvendigt pres på arbejdsgiverne, som har haft meget stor positiv indflydelse på forhandlingerne, og jeg håber, at medlemmerne vil se, at deres opbakning har givet resultater og godkender forliget”, siger Lars Qvistgaard.

Særligt de omstridte formuleringer om retten til den betalte spisepause har fyldt i forhandlingerne. Men her lykkedes det også at lande en juridisk bindende formulering, der sikrer medarbejdernes overenskomstmæssige ret til at holde betalt spisepause i arbejdstiden.

”Det har været mig magtpåliggende at finde en løsning, der sikrer medarbejderne – ikke bare i dag og i morgen – men også i fremtiden. Her har fællesskabet spillet en meget vigtig rolle, og jeg er stolt af, at vi stod sammen, indtil den rigtige løsning var på plads”, siger Lars Qvistgaard.

Aftalen mellem AC og KL indeholder:

Overenskomstmæssig sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause

En lønramme på 8,1 procent. Dermed er lønnen på linje med den private lønudvikling

En sikring af, at de offentlige lønninger ikke sakker efter de private gennem afskaffelse af privatlønsværnet

Tags: