OK18 fællesakademisk overenskomst på RLTN-området underskrevet

Den fællesakademiske overenskomst på det regionale område er netop blevet underskrevet.

Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Bibliotekarforbundet, Dansk Kiropraktor Forening, DM, DMIF, Dansk Psykolog Forening, Den Danske Dyrlægeforening, Den Danske Landinspektørforening, Den Danske Præsteforening, Djøf, Forbundet Arkitekter og Designere, Forbundet Kommunikation og Sprog, IDA, JA, Pharmadanmark, Danske Scenografer i perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i regioner har egne overenskomster – det gælder f.eks. lægerne og tandlægerne.

 Den fællesakademiske overenskomst kan hentes her.

Overenskomster, indgået med andre akademikerorganisationer, kan findes på de enkelte medlemsorganisationers hjemmesider.

Vilkårene for de regionalt ansatte tjenestemænd reguleres i tjenestemandsregulativer og regulativer vedr. tjenstemandspension, samt indgåede aftaler og rammeaftaler, f.eks. vedr. fravær af familiemæssige årsager, ferie, åremålsansættelse m.v.