OK18: Regionale område er i mål

Akademikerne er sammen med FTF-forbundene netop blevet enige om et forlig med Regionerne. Resultatet kom på plads, fordi Akademikerne og FTF-forbundene til det sidste holdt sammen og holdt presset på arbejdsgiver.

Vi har en aftale. Efter langvarige forhandlinger er det lykkes Akademikerne at komme igennem med hovedkravene om løn og spisepause. Med forliget er der opnået aftale om en overenskomstsikring af den betalte spisepause samt en lønudvikling som følger det private, og som oveni betyder, at privatlønsværnet bliver fjernet.

”Jeg er glad for, at vi fandt de nødvendige løsninger efter et vanskeligt forhandlingsforløb. Det er sammenholdet, der har skaffet os de resultater, vi står med, og det er fællesskabet, der er grunden til at vi nu er i mål med bl.a. at få en juridisk holdbar sikring af den betalte spisepause”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Dermed er en konflikt i regionerne – ligesom på det kommunale område – i tolvte time blevet afværget.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi har opnået en aftale, så vi undgår konflikt. Dette forlig er et resultat af den enorme støtte, vi har oplevet, som har fået arbejdsgiverne til at rykke sig. Jeg håber, at medlemmerne vil se, at deres opbakning har givet resultater og godkender forliget”, siger Lars Qvistgaard og fortsætter:

”Det har været helt afgørende for mig at få en overenskomstsikret ret til den betalte spisepause i hus. Det er en stor sejr for os, men også et vigtigt signal til arbejdsgiver om, at vi under ingen omstændigheder vil acceptere, at man stædigt fastholder sig retten til at forringe offentligt ansattes vilkår uden forhandling. Nu har vi fået et godt forlig, som tilgodeser vores interesser og som er i balance”, siger Lars Qvistgaard.

Aftalen mellem AC og Regionerne indeholder:

Overenskomstmæssig sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause

En lønramme på 8,1 procent. Dermed er lønnen på linje med den private lønudvikling

En sikring af, at de offentlige lønninger ikke sakker efter de private gennem afskaffelse af privatlønsværnet

Tags: