OK18: Vi har en løsning for alle

Der er her til aften landet et godt resultat på det statslige område, og dermed er der aftaler på plads for samtlige offentlige ansatte i både kommuner, regioner og stat. ”Vi kan være stolte af det, vi har opnået sammen”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Et historisk sammenhold har betydet, at der nu er forhandlet overenskomster på plads for alle medarbejdere i både kommuner, regioner og stat.

Forhandlingerne på statens område blev afsluttet her til eftermiddag, og der er grund til glæde over et godt resultat.

“Vi har været igennem meget i løbet af de forhandlinger, der har kørt siden december måned. På intet tidspunkt har jeg haft forventning om så flot et resultat, som det vi står med i dag, og vi skylder sammenholdet og fællesskabet en stor tak. Jeg er meget tilfreds – og må igen understrege, at vi ikke var kommet i mål, hvis det ikke havde været for det stærke sammenhold mellem Akademikere, FTF og LO’ere på det statslige område”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Aftalen på det statslige område indeholder en overenskomstmæssig sikring af spisepausen for samtlige statsansatte fra alle områder, en fjernelse af privatlønsværnet og en sikring af reallønnen med en økonomisk ramme på 8,1 procent.

Med den statslige aftale er der sat flueben ved alle fagbevægelsens hovedkrav ved OK18.

“De resultater, vi har landet, rækker ud over OK18. Vi har opnået flotte resultater på alle områder, men samtidig har overenskomstforhandlingerne revitaliseret fagbevægelsen som en magtfaktor i samfundet. Det sammenhold, vi har opnået, og den respekt, vi har vundet, er uvurderlig”, siger Lars Qvistgaard.

På akademikerområdet vil overenskomsten styrke forskningen, understøtter de mange nye institutionstyper på selvejeområdet, skabe tydeligere karriereveje på det administrative område og give et markant løft til vores unge og nyuddannede medlemmer.

De aftalte overenskomster kommer i løbet af de kommende uger til urafstemning hos medarbejderne i henholdsvis kommuner, regioner og stat, som skal stemme ja til aftalerne, før de udsendte konfliktvarsler er endeligt afblæst.

Aftalen mellem AC og Staten indeholder:

Overenskomstmæssig sikring af medarbejdernes ret til betalt spisepause

En økonomisk ramme på 8,1 procent. Dermed er lønnen på linje med den private lønudvikling

En sikring af, at de offentlige lønninger ikke sakker efter de private gennem afskaffelse af privatlønsværnet

Tags: