OK21: Aftale for alle regionalt ansatte

Efter et intenst forhandlingsforløb er der her til formiddag indgået forlig for alle regionalt ansatte, som sikrer generelle lønforbedringer på 5,02 pct. over de næste tre år.

”På lønnen har vi kæmpet et vigtigt resultat hjem, der sikrer os en overenskomstfornyelse med en reallønstigning, og som er balanceret.” Sådan lyder meldingen fra Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, i forlængelse af at der netop er indgået forlig om rammerne for en ny 3-årig overenskomst for ansatte på Regionernes område, som også omfatter ca. 35.000 akademikere, herunder bl.a. læger, jordemødre, psykologer, farmaceuter, ergoterapeuter samt øvrige grupper.

Resultatet afspejler en svær økonomisk tid i skyggen af corona, hvor der er sikret en ansvarlig og balanceret lønudvikling, der følger det private arbejdsmarked. Der kan således trækkes en linje fra profilen på de tidligere indgåede aftaler fra stat og kommuner, til den landede aftale her på det regionale område”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, og fortsætter. ”Med i pakken er der gode takter på seniorområdet med en fælles indsats i perioden, og så er jeg glad for, at nye uddannelser til bl.a. lederne, i psykisk arbejdsmiljø, har fundet vej ind i forliget”.

 

Nu gælder det en forhandling indenfor rammerne af forliget af særlige temaer mellem Regionerne og Akademikerne og Akademikernes medlemsorganisationer, hvor Akademikerne ønsker at etablere en Kompetencefond og sikre bedre løn- og andre vilkår.

 

 

 

Aftalen kan snarest muligt findes her.

Kontakt

For yderligere kommentarer, kontakt Akademikernes formand Lars Qvistgaard på 2147 2686.

Tags: