OK21: GODT RESULTAT FOR 80.000 AKADEMIKERE I STATEN 

Efter lange forhandlinger er der nu landet en aftale, der sikrer en ansvarlig og rimelig lønudvikling for 80.000 akademikere i staten over de næste tre år. Vi har forbedret reallønnen. De ansatte kan se frem til generelle lønstigninger på 4,42 pct. ud af de samlede forbedringer på 5,25 pct. over de næste tre år.

 

Akademikerne har netop indgået en ny 3-årig overenskomst med staten for 80.000 akademikere. I en usikker økonomisk tid sikrer aftalen en ansvarlig og balanceret lønudvikling, som følger det private arbejdsmarked.

Derudover er der bl.a. opnået forbedrede forhold for seniorer, unge nyansatte, ansatte på universiteterne og undervisningsområdet. Medlemmerne i vores nye medlemsorganisationer kommer på akademikeroverenskomsten og der er opnået forbedringer på chefområdet. Parterne har også aftalt at videreføre den statslige kompetencefond, så medlemmerne fortsat har mulighed for at søge midler til efter- og videreuddannelse.

 

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler:

”Jeg er glad for aftalen, der sikrer en ansvarlig, rimelig og balanceret lønudvikling for de ansatte i staten på et tidspunkt, hvor alle oplever stor usikkerhed om den økonomiske fremtid”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Der bliver indført en seniorbonus, som den enkelte medarbejder selv kan bestemme udmøntningen af. Ordningen indebærer, at alle ansatte, fra de fylder 62 år, optjener retten til årligt at få to ekstra fridage eller at få udbetalt det tilsvarende beløb i løn. “Vi har længe haft behov for nye løsninger, så det bliver attraktivt at blive flere år på arbejdsmarkedet”, siger Lars Qvistgaard.

For de nyansatte etableres introduktionsforløb. ”Jo bedre start på karrieren vi giver de unge, des hurtigere får vi deres kompetencer i spil på arbejdspladsen. En hel generation af unge skal ud i deres første job på et arbejdsmarked hårdt ramt af Corona. Vi bærer som parter et stort ansvar for, at denne overgang sker godt og trygt”, siger Lars Qvistgaard.

 

“Det eneste skår i glæden med aftaleresultatet er, at vi ikke kom igennem med en fritvalgskonto. Det er skuffende, at den statslige arbejdsgiver ikke er parat til at etablere større valgfrihed mellem løn, pension og frihed for den enkelte medarbejder. Vi havde troet, at vi kunne adressere det store behov for større frihedsgrader for den enkelte på den måde – det var ministeren desværre ikke parat til“, udtaler Lars Qvistgaard.

Læs mere om aftalen her.

 

Lars Qvistgaard underskriver aftalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

For yderligere kommentarer, kontakt Akademikernes formand Lars Qvistgaard på 2147 2686.

Akademikerne varetager interesser for 431.000 medlemmer på det offentlige og private arbejdsmarked.

 

Tags: