Om forhandlinger i kommunerne

En af AC’s hovedopgaver som forhandlingsorganisation er at arbejde for at sikre akademikernes løn- og ansættelsesvilkår. Som forhandlingsorganisation udøver AC forhandlingsretten for de kommunalt ansatte medlemmer af medlemsorganisationerne i det omfang, organisationerne har overladt denne til AC. Dette sker bl.a. ved aftale- og overenskomstforhandlinger.

Vedr. generelle aftaler og forhold varetager AC interesserne via forhandlingsforummet Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO). AC fører også overenskomstforhandlinger for akademikere, der er ansat efter overenskomst mellem KL og AC/AC’s medlemsorganisationer.

På det kommunale område er der pr. 1. januar 2011 ansat ca. 16.000 akademikere. Ca. 2.500 af akademikerne er tjenestemænd, mens resten er overenskomstansatte.