Psykisk arbejdsmiljø afgørende for nyuddannedes første job

En ny indsats og kampagne, der bliver lanceret i dag, hjælper unge og nyuddannede godt i gang i arbejdslivet. ”Det er vigtigt, at vi sikrer arbejdspladser, der følger med tiden i forhold til at tage godt imod både studentermedhjælperne og de unge nyuddannede, der starter i første eller andet job”, lyder meldingen fra Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, der repræsenterer 431.000 privat og offentligt ansatte akademikere.

Fra mandag den 21. september kører Akademikerne og de øvrige arbejdsmarkedsparter i Arbejdsmiljørådet på med en ny kampagneindsats under temaet: Tag godt imod jeres unge medarbejdere. Den nye indsats er bygget op som en informationskampagne målrettet både arbejdspladser og unge op til 30 år.

”De unge og nyuddannede, der er på vej ud på arbejdsmarkedet i disse år, kan se frem til at være der længere end generationerne før. Derfor er en god begyndelse, vigtigere end nogensinde i ambitionen om at fremme bæredygtige arbejdsliv som en central del af udviklingen af arbejdsmarkedet. Vi skal arbejde henimod en stærkere brobygning mellem de unge og arbejdspladserne”, udtaler Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

I Akademikerne falder den ny indsats i forlængelse af hovedorganisationens igangværende arbejde med at have fokus på unge og det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø.

”Der er et voksende behov for at få mere fokus på alt det som handler om at være ny på arbejdsmarkedet og at have første job. Vi skal sikre at der sker en større prioritering af modtagelsen af unge medarbejdere og arbejdsmiljøet på arbejdspladserne, og at de unge nyuddannede på den måde kan få større klarhed over hvilke krav og forventninger de kan møde og stille på arbejdspladsen – ja i arbejdslivet i det hele taget”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

”Overgangen fra studiet til fuldtidsarbejdet er en tid med mange forandringer, der har stor betydning for den nyuddannede og som kræver særligt opmærksomhed. Det handler bl.a. om forhold som at kunne udfolde sin faglighed, samarbejde med nye kollegaer og fagligheder, trivsel og balancen mellem arbejde og privatliv. For at skubbe på en positiv udvikling med dette har vi i Akademikerne derfor senest foreslået, at arbejdspladsvurderingen (APV) udvides med en særlig unge-APV for at sikre opmærksomhed på området ude på alle arbejdspladser, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Mere om den fælles kampagneindsats

Kampagnen sætter fokus på at gøre det nemmere for ledelsen og kollegaerne at tage imod unge medarbejdere på op til 30 år. Helt centralt står fem konkrete anbefalinger om, hvad der hjælper til at sikre den gode start i mødet mellem unge nyuddannede og den enkelte arbejdsplads.

De fem anbefalinger er:

  • Vær gode rollemodeller
  • Læg en plan for den første tid
  • Inviter til dialog
  • Opstil krav og forventninger
  • Giv konstruktiv feedback

Læs mere på Arbejdsmiljørådets hjemmeside, her.