Små virksomheder skal hægtes på digitaliseringen

DEBAT: Der er opstået et stort gab mellem, hvor meget store og mindre virksomheder investerer i digitalisering. Det er problematisk, skriver Lars Qvistgaard, der anbefaler tilskud, opkvalificering og teknologifokus på uddannelserne. 

 

Alle virksomheder skal kunne klare sig i den digitale verden, vi er i.

Men alt for ofte bliver ambitionerne for den digitale omstilling af dansk erhvervsliv bygget for snævert op omkring teknologierne uden at have et blik for, hvad der skal til for, at teknologier udnyttes bedst muligt. Men nu bør vi tænke større og investere mere i at geare danske virksomheder bredt, så vejen kan blive banet for at høste endnu flere fordele af den digitale omstilling.

Jeg er glad for, at statsministeren i sin åbningstale til folketinget viste, at regeringen deler synet på dette. Der er brug for at gøre mere for at hjælpe virksomheder i forhold til den digitale omstilling. Det er både nødvendigt for virksomhederne på den korte og på den lange bane, at der kommer mere tempo i anvendelsen af digitale værktøjer. Regeringens lancering af planerne om ny, langsigtet strategi for området hilser jeg derfor varmt velkommen.

Udfordringerne i det danske erhvervsliv er på én gang store og alarmerende. På den ene side har de små og mellemstore virksomheder et stort uindfriet potentiale i forhold til at høste fordele af at satse på øget digitalisering. På den anden side viser en undersøgelse fra Dansk Industri, at gabet mellem hvor meget store og mindre virksomheder investerer, herunder i digital omstilling, aldrig har været større. Derudover ved vi, at danske virksomheder er europamestre i basal digitalisering, mens det fortsat kun er en lille andel på ca. 14%, der satser på mere avanceret teknologi.

Så der er masser, der skal tages fat på for at få løst opgaven med at hjælpe virksomhederne –

og til at få sat ”mere strøm til fremtiden”, som statsministeren siger det.

For små virksomheder handler en digital omstilling grundlæggende om to områder, hvor der skal forandres. Dels om en hjælp til at blive bedre klædt på til at løse opgaverne digitalt. Og dels, og måske endnu vigtigere, en hjælp til i det hele taget at begynde at satse mere på de muligheder, der er for udvikling ved at blive mere digitale.

Et vigtigt første skridt på vej mod konkrete løsninger, er derfor at kigge på at sikre, at det gøres nemmere for virksomhederne at investere i digital omstilling herunder særligt de kompetencer der skal til for at udnytte teknologierne. I Akademikerne har vi flere forslag til initiativer til at lykkes med dette.

For det første skal det gøres mere attraktivt at investere i det digitale ved at sikre, at omstilling let kommer op at gøre. Højtuddannede kan her spille en vigtig rolle som såkaldte digitale integratorer i SMV’er, det vil sige den medarbejder, der formår at binde digital teknologi sammen med nye produkter og forretningsudvikling. Derfor skal virksomheder, der vil digital omstilling også have en ret til en økonomisk tilskudsordning til denne medarbejder.

For det andet skal det sikres, at igangsættelsen af omstillingen passer bedst muligt til den enkelte virksomheds behov. Indførelsen af teknologi kræver nye processer og forandringer i virksomheden og i den daglige organisation. Derfor skal der afsættes midler til strategisk opkvalificering på tværs af teams. De menneskelige aspekter og udfordringer i implementering af ny teknologi essentiel for at udnytte teknologierne bedst muligt samt sikre, at de passer som hånd i handske til virksomhedens behov.

For det tredje skal der være et øget fokus på teknologiforståelsen gennem hele uddannelsessystemet. I fremtiden skal teknologiforståelse være en integreret i vores kernefagligheder, uanset om man er læge eller fuldmægtig.

Det udgør et benspænd for såvel virksomhedernes og samfundets økonomiske ambitioner, at vi halter efter i den digitale omstilling. Udfordringerne er for store til at løfte for den enkelte. Jeg opfordrer derfor til, at vi hurtigst muligt får sat gang i den samlede indsats og løftet opgaven i fællesskab.

 

For yderligere kommentarer, kontakt Lars Qvistgaard på 2147 2686.

Bragt i Altinget 9. oktober 2020.