Stillingtagen til resultatet af overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2018

Bestyrelsen for Akademikerne har nu tiltrådt det samlede forhandlingsresultat på det statslige, det kommunale og det regionale forhandlingsområde

Forhandlingsresultatet er herefter sendt til vedtagelse eller forkastelse i de akademikerorganisationer, der har tiltrådt Akademikernes forhandlingsaftale for aftale- og overenskomstforhandlingerne 2018. Medlemsorganisationerne tager herefter stilling til resultatet ved urafstemninger eller kompetente forsamlinger og resultatet heraf skal være Akademikerne i hænde senest mandag den 28. maj 2018 kl. 9.00.

Resultatet af medlemsorganisationernes afstemninger må tidligst offentliggøres den 4. juni 2018.

Tags: