Stort tilbageskridt med at sikre sunde arbejdspladser

NY UNDERSØGELSE: Som man kan læse på JP Finans i dag, viser en ny undersøgelse, at det har store konsekvenser for danske arbejdspladser, at arbejdsmiljørepræsentanter ikke mere er særligt beskyttet mod at blive afskediget. Det betyder at arbejdsmiljørepræsentanter risikerer at miste deres job, hvis deres arbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø for deres kollegaer munder ud i konflikt.

 

For nylig fastslog en dom i højesteret, at det var i orden, at en virksomhed fyrede en medarbejder til trods for, at der var tale om arbejdsmiljørepræsentant. Virksomheden havde ikke overenskomst og dommen betød, at medarbejderen derfor ikke havde ret til særlig beskyttelse.

 

Med en ny undersøgelse fra Akademikerne bliver der for første gang kastet lys over, hvad de nye betingelser for arbejdsmiljørepræsentanter i det private, betyder for medarbejderne og virksomhederne.

 

I undersøgelsen svarer 62 pct., at de overvejer at forlade hvervet som arbejdsmiljørepræsentant på grund af de ændrede vilkår.

 

De ringere vilkår gør det sværere for arbejdspladserne at få et godt arbejdsmiljø. Og det er særligt i de virksomheder, hvor de i forvejen har et dårligt arbejdsmiljø, hvor de bliver ramt.

 

I undersøgelsen svarer 85 pct. således, at den særlige beskyttelse er vigtig, hvis de skal tage svære arbejdsmiljøproblemer op med ledelsen.

 

Det viser sig på den måde at have store konsekvenser for arbejdsmiljøet og arbejdspladsen, når privatansatte i dag har færre rettigheder som arbejdsmiljørepræsentant end offentligt ansatte.

 

Fra formanden for Akademikerne, Lars Qvistgaard, lyder meldingen:

 

”Jeg ser svarene som et højt råb om alarm fra de mange kolleger, der bruger tid og store ressourcer på at være vores arbejdsmiljørepræsentanter og på at skabe et godt arbejdsmiljø til gavn for alle. Det skal vi tage meget seriøst”, siger Lars Qvistgaard.

 

”Samarbejdet mellem ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne er en helt central grundsten for at sikre godt arbejdsmiljø, gode arbejdsvilkår og sunde ohPhepha4Am1pladser og det er netop dette gode samarbejde som altid har været kendetegnende for det danske arbejdsmarked, som nu risikerer at gå fløjten”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne

 

”Indtil nu har hverken arbejdsgiverne eller ministeren ville anerkende, at der er et problem. Men hvis de vil stå inde for, at de vil et sundt arbejdsmarked med sunde arbejdspladser, er det på tide at de acceptere at give ordentlige medarbejdervilkår topprioritet, i stedet for kun at stikke hovedet i busken. Jeg er klar til at finde en løsning”, siger Lars Qvistgaard.

 

”Beskæftigelsesministeren bør hurtigst muligt komme på banen og via en opdatering af arbejdsmiljølovgivningen få sørget for, at alle arbejdsmiljørepræsentanter opnår den særlige sikring mod afsked. Dansk Arbejdsgiverforening har indtil nu afvist at ville forhandle om at få løst problemet – vi er parate til at mødes med det samme, hvis de ombestemmer sig”, siger Lars Qvistgaard.

 

Mere om undersøgelsen

Selvom problemerne ikke gør sig gældende i alle virksomheder, fylder de på det private arbejdsmarked. Og konsekvenserne risikerer at vokse og blive større for mange arbejdspladser, hvis ikke der gøres noget.

 

I undersøgelsen fremgår det, at det er lige under halvdelen af alle de virksomheder, hvor de adspurgte arbejdsmiljørepræsentanter kommer fra, at der ikke eksisterer særlig beskyttelse.

 

Samtidig svarer næsten alle adspurgte bekræftende på, at de tror, at det bliver svært at få arbejdsmiljørepræsentanter i fremtiden, hvis ikke der sker ændringer.

 

Undersøgelsen er foretaget i et samarbejde med Dansk magisterforening, Djøf, IDA, Bibliotekarforbundet, Kommunikation og Sprog og Dansk Psykolog Forening og er gået på hvilken betydning arbejdsmiljørepræsentanters særlige beskyttelse har for fastholdelse og rekruttering af arbejdsmiljørepræsentanter samt arbejdsmiljørepræsentanters mulighed for at trygt at kunne udføre deres hverv.

 

For yderligere oplysninger

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, lq@ac.dk, 21472686