Tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø halter

Arbejdstilsynets indsats over for det psykiske arbejdsmiljø er ikke god nok. Det er konklusionerne i en ny rapport fra Statsrevisorerne. Akademikerne mener, at det er på tide, at indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø styrkes markant.

 

I Statsrevisorernes ”Beretning om Tilsyn med det Psykiske Arbejdsmiljø”, peger Statsrevisorerne på, at Arbejdstilsynets tilsyn hviler på et forældet og mindre effektivt grundlag, der ikke giver gode rammer for at kunne føre det nødvendige tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø.

Hvis vi skal sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, er det vigtigt, at der skabes de bedst mulige rammer for Arbejdstilsynets indsats.

Arbejdsmarkedet udvikler sig i disse år i en retning, der gør, at udfordringerne med det psykiske arbejdsmiljø vokser. Det mærkes tydeligt i de akademiske fagforeninger, der oplever en kraftig stigning i antallet af medlemmer, der henvender sig på grund af problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Indsatsen på området skal følge med tiden, og vi skal have de nødvendige ændringer, siger Lars Qvistgaard, Formand for Akademikernes ArbejdsMiljøPolitikUdvalg.

Men Arbejdstilsynets indsats med tilsyn og kontrol kan ikke alene løse de problemer med psykisk arbejdsmiljø som vi står over for. Derfor er det vigtigt, at der gøres en aktiv og fortløbende indsats på de enkelte arbejdspladser, og også arbejdsmarkeds parter spiller en væsentlig rolle.

De offentlige overenskomster
I de netop overståede overenskomster på det offentlige område har Akademikerne derfor arbejdet for at sætte psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen, og været med til at sikre en aftale om en arbejdspladsrettet indsats om psykisk arbejdsmiljø, herunder etableringen af et rejsehold.

Akademikerne er desuden på trapperne med en stor undersøgelse om akademikernes psykiske arbejdsmiljø, der belyser hvilke udfordringer medlemmerne står over for.

Lovgivning og indsats skal følge med tiden
Akademikerne har også gennem længere tid påpeget, at der er flere områder, hvor lovgivningen og indsatsen ikke følger med tiden. Det gælder både i arbejdsskadessystemet, men også i forhold til forebyggelsesindsatsen, hvor vi ser at det psykiske arbejdsmiljø nedprioriteres til fordel for det fysiske arbejdsmiljø. Eksempelvis mener Akademikerne, at Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse i højere grad bør tilbyde arbejdspladserne forebyggelses- og fastholdelsespakker, der kan bidrage til at reducere og forebygge stress, og fastholde medarbejdere, der er sygemeldte pga. psykisk nedslidning.

Mere information
Lars Qvistgaard, Formand for Akademikernes ArbejdsMiljøPolitikUdvalg, T: 33 95 97 86