Timelønnet undervisning m.v. satser

Området for timelønnet undervisning m.v. omfatter:

Timelønnet undervisning – jf. Personalestyrelsens cirkulære nr. 004-01 af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning.
Censorvederlag – jf. Personalestyrelsens cirkulære nr. 004-01 af 17. januar 2001 om censorvederlag.
Eksterne lektorer ved universiteterne – jf. Personalestyrelsens cirkulære nr. 006-01 af 25. januar 2001 om aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Undervisningsministeriet
Eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen – jf. Personalestyrelsens cirkulære nr. 005-01 af 25. januar 2001 om aftale om eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.
Undervisere og forelæsere ved folkeuniversitetsvirksomhed – jf. Undervisningsministeriets cirkulære af 31. oktober 2001 om løn til undervisere og forelæsere ved folkeuniversitetsvirksomhed.
De omtalte cirkulærer kan ses på hhv. på Personalestyrelsens og Undervisningsministeriets hjemmesider.

En vejledning om satsindplacering fremgår af cirkulæret.

Til alle disse lønninger ydes feriegodtgørelse efter reglerne i ferieloven, for tiden 12,5 pct.

Timelønscirkulæret og aftalerne om eksterne lektorer er ikke fornyet siden 2001. Der pågår drøftelser og forhandlinger om fornyelse af cirkulære og aftaler. Timelønningerne er forhøjet med de aftalte generelle lønreguleringer.

For yderligere oplysninger rettes henvendelse til respektive AC-medlemsorganisation.