Trepart: Offensive virksomheder lykkes med at få kvalificeret arbejdskraft

Ny undersøgelse fra REG LAB viser, at virksomheder med strategier for at rekruttere og udvikle medarbejdernes kompetencer, lykkes med at skaffe den rette kvalificerede arbejdskraft trods voksende problemer med flaskehalse på arbejdsmarkedet. Succesopskriften bør indgå i trepartsforhandlingerne.

Tænketanken REG LAB har i løbet af 2015 og 2016 undersøgt, hvordan succesfulde virksomheder får den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for.

“Analysen viser, at det er unikt, at de succesfulde virksomheder har medarbejdernes kompetenceudvikling helt centralt i deres forretningsmodel. Kan vi øge det? Det giver i hvert fald et godt grundlag og et nyt perspektiv for at drøfte kompetenceudvikling for alle kvalificerede medarbejdertyper – også specialisterne – i trepartsforhandlingerne”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Stor efterspørgsel på højtuddannede
Analysen fra REG LAB viser desuden, at virksomheder de seneste år især har efterspurgt højtuddannede. Fra 2003-2013 er antallet af akademiske arbejdspladser steget med over 83.300, men i samtlige regioner efterspørges højtuddannet arbejdskraft fortsat – og særligt virksomheder i yderområder har svært ved at rekruttere og fastholde den kvalificerede arbejdskraft.

“Det er iøjnefaldende at se, at efterspørgslen på akademisk arbejdskraft har været så stor fra 2003-2013. Men de mindre virksomheder skal have en særlig håndsrækning.  Disse virksomheder har ingen eller kun lidt erfaring med at rekruttere højtuddannede. Med afsæt i den nye analyse er vigtigt, at vi fortsat har indsatser som Akademikerkampagnen, der handler om at støtte især mindre virksomheder med at finde relevante højtuddannede kandidater til deres opgaver”, siger Lars Qvistgaard

Flaskehalse på arbejdsmarkedet
Analysen tegner et øjebliksbillede af virksomhedernes arbejdskraftudfordringer:

• 17 pct. har inden for de seneste år ”i høj grad” oplevet vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft – 32 pct. har ”i nogen grad”. Virksomheder i Region Hovedstaden og i Region Midtjylland er hyppigere udfordret end virksomheder i resten af landet.

• 41 pct. mangler medarbejdere med det formelle kompetenceniveau, virksomheden har brug for. 46 pct. mangler faglærte, og 26 pct. mangler personer med lang videregående uddannelse.

• 36 pct. mangler medarbejdere med de rette personlige kompetencer fx inden for samarbejde, forhandling, konflikthåndtering og kommunikation.

• 45 pct. af virksomhederne i Region Hovedstaden mangler specialister (især højtuddannede og kort videregående uddannede). Det er en større andel end i resten af landet.

• Blandt virksomheder med under 100 medarbejdere er det ca. 20 pct., der ”i høj grad” har oplevet vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft – de små virksomheder er klart mest udfordret.

Undersøgelsen viser at der er 17 pct. af virksomhederne, der er særskilt udfordrede pga af deres geografiske beliggenhed; de angiver deres udfordringer som primært knyttet til at være beliggende uden for de større byer. Her er problemet, at der ikke er så stort et udbud af arbejdskraft. I vækstcentrene er udbuddet større, men konkurrencen fra andre virksomheder, der også mangler arbejdskraft, er til gengæld hårdere.

Læs REG LABs analyse her