Uddannelses- og forskningsmødet 2022

Af Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne

D. 8-9 april blev der afholdt uddannelses- og forskningsmøde, arrangeret af Uddannelses- og forskningsministeriet på Kolding Fjord, hvor mange uddannelsesfolk fra uddannelsessektoren var samlet.

Det var et rigtig fint arrangement startende med fremlæggelse af Delrapport 1 fra Reformkommissionen v/Prof. Nina Schmidt med efterfølgende mulighed for spørgsmål.

Der er flere elementer i rapporten, som er interessante, herunder anbefalingen om at investere yderligere i universitetsuddannelserne mhp. at øge kvaliteten af uddannelserne og gratis efteruddannelse for alle hele arbejdslivet – billedet  er taget da jeg spørger om den gratis efteruddannelse er for alle, for det synes jeg ikke fremgår tydeligt af rapporten. Svaret var Ja, reformkommissionen anbefaler gratis efteruddannelse til alle!

Rapporten indeholder ligeledes elementer, som hverken er nye eller er noget vi i Akademikerne ser som fornuftige løsninger, herunder fx at ændre SU’en, så der ikke længere tilbydes stipendier på kandidatuddannelsen men i stedet tilbydes lånemulighed. Ligesom der er er forslag som allerede kan gennemføres som fx Erhvervskandidatuddannelse og som er betinget af, at virksomheder vil slå jobs op til at bruge ifm erhvervskandidatuddannelsen – det følger vi op på!

Der var efterfølgende gruppedrøftelser og senere oplæg og paneldebat om bæredygtighed.