Ny opdateret AC-uddannelsespolitik for professionshøjskole- og erhvervsakademisektoren

Akademikerne var tilbage i 2011 fortaler for at samle de videregående uddannelser under ét ministerium blandt andet med henblik på at skabe bedre sammenhæng og fleksibilitet i det videregående uddannelsessystem. Efter snart ti år under samme ministerium synes tiden nu at være kommet til at realisere en fælles vision for sammenhæng og fleksibilitet i uddannelsessystemet, der respekterer de forskellige uddannelsestypers særkende og som bygger på en anerkendelse af, at alle uddannelser i uddannelsessystemet har en værdi i sig selv.

 

 

Læs politikpapiret her