Udgiftsgodtgørelse under tjenesterejser – KTO området

På det (amts)kommunale område er der indgået aftale mellem KTO og KL/ARF om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser hhv. aftale mellem KTO og Københavns Kommune om tjenesterejser. Aftalerne kan ses på KTO’s hjemmeside.  Mens aftalen med Københavns Kommune i vid udstrækning er parallel til den statslige tjenesterejseaftale, fastsætter aftalen med KL/ARF alene regler for godtgørelse af udgifter, primært til transport. Satserne følger i KL/ARF-aftalen de på statens område gældende.