Valgløfterne er glemt – de nyuddannede betaler prisen

”Når V og DF i valgkampen lovede, at der ikke ville komme lavere dagpengesatser med dem ved magten, må de 25.000 nyuddannede, der i dag har fået sat deres dagpengesats ned med 1.880 kroner om måneden med rette spørge, hvad der blev af det løfte?”, siger Akademikernes formand Finn R. Larsen.

 

580 mio.kr er, hvad de nyuddannede kommer til at miste på dagens forlig. ”Jeg synes, at det er helt urimeligt, at V, DF og S har udpeget én enkelt gruppe til at betale regningen. Det er usympatisk, usolidarisk og det er samtidig en utrolig kortsigtet finansiering, man har fundet” siger Finn R. Larsen og uddyber:

”Dagpengesystemet er i forvejen meget lidt attraktivt for akademikere, da dækningsgraden i gennemsnit kun udgør 40 pct. af lønnen. Samtidig har akademikere en ledighed på 2,2 pct., når de først er kommet forbi dimittendårene.  Der hvor vi har brug for dagpengesystemet, er lige, når vi er uddannet og skal finde det første job. Når disse vilkår forringes så væsentligt, frygter jeg, at mange vil undlade at melde sig ind i a-kassen. Derfor kommer staten om en årrække til at mangle indbetalingerne fra de mange akademikere, der normalt er medlem uden at trække på dagpengesystemet. ”

”At politikerne pludselig blander sociale forhold som forsørgerrolle ind i en forsikringsordning mod ledighed, er helt forrykt og blev klart afvist af en samlet kommission. Samtidig pynter forligspartierne sig med omsorgsfjer, når det skal se ud som om, at de tager særligt hensyn til de ledige forsørgere. Det sociale system sikrer allerede denne gruppe ud over dagpengene, derfor er det varm luft, der sælges her.”

”Skal jeg kigge i krystalkuglen, så tror jeg ikke, politikerne skal forvente, at der bliver fred på dagpengeområdet de næste mange år. Denne løsning er en ommer.”

På den positive side skal fremhæves, at partierne bag aftalen langt hen ad vejen har fulgt de mange udmærkede anbefalinger fra Dagpengekommissionen og også på et enkelt område, hvor man ikke kan se den røde tråd i Kommissionens anbefalinger – de supplerende dagpenge – har de sendt dette område til fornyet behandling, inden man beslutter sig her.

Det er endvidere positivt, at man har erkendt kompleksiteten i implementeringen af et nyt dagpengesystem, og først lader systemet virke fra og med 2017. Dette giver også en mulighed for, at den nedsatte arbejdsgruppe om forsikringsvilkårene for selvstændige, freelancere og honorarlønnede kan færdiggøre arbejdet, således at det kan nå at blive en dagpengereform for hele arbejdsmarkedet, som skal implementeres i 2017.