Akademikernes virksomhedspanel

Akademikernes virksomhedspanel

Akademikernes virksomhedspanel består af en række udvalgte repræsentanter fra små og mellemstore virksomheder, kommuner og eksperter. I virksomhedspanelet drøfter vi virksomhedernes aktuelle virksomhedsudfordringer. I dag eksisterer der en række ordninger, som hjælper og understøtter udvikling og omstilling i små og mellemstore virksomheder. I virksomhedspanelet giver vi disse ordninger et realitetstjek og ser på behovet for udvikling af nye tiltag, som i højere grad matcher den aktuelle efterspørgsel blandt denne gruppe af virksomheder. Med Akademikernes virksomhedspanel ønsker vi at styrke et fokus på små og mellemstore virksomheder over hele landet for at skabe en større opmærksomhed på helt centrale problematikker over for Christiansborg og andre politiske beslutningstagere. Virksomhedspanelet bliver ledet af Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne, og Mette Reismann, MF’er for Socialdemokratiet og medlem af folketingets erhvervsudvalg.

Grøn omstilling

 

Der er et stigende politisk pres nationalt og internationalt på at prioritere og regulere klima og miljø. Det stiller krav til virksomhederne, store som små om at have større fokus på en bæredygtig produktion, og hele 36 pct. af små og mellemstore virksomheder er passive eller ”novicer” og kun 7 pct. er aktivt grønne. De virksomheder, som er gået i gang med en grøn omstilling, oplever et stigende behov for akademisk arbejdskraft og en konkret mangel på kompetencer og ressourcer (tid og økonomi).

Datadreven forretningsudvikling

 

Høj produktivitet og en forbedring af vores konkurrenceevne har altid været vejen til at udvikle vores samfund. Her har virksomheders datadrevne forretningsudvikling udgjort et væsentligt bidrag. Forretningsudvikling baseret på data vil også fremadrettet være en helt central drivkraft for at også mindre virksomheder har en plads i markedet. I dag har kun ca. 20 pct. af de mindre virksomheder digitaliseret deres virksomhed. Manglende ressourcer og digitale kompetencer blandt ledere og medarbejdere er en af de væsentligste barrierer for en øget digitalisering i mindre virksomheder.

Fleksible ordninger er vejen til vækst

 

I Danmark har vores virksomheder været gode til at producere med høj kvalitet og hurtigt kunne tilpasse produkterne til kundernes behov. En erhvervsstruktur med en underskov af mindre virksomheder kalder på nogle mindre og mere fleksible erhvervsordninger, der i højere grad er tilpasset disse virksomheders efterspørgsel på medarbejdere.

Særligt i mindre virksomheder vil der ofte ikke være ressourcer til de mange nye udviklingsopgaver, som alle virksomheder bliver mødt med i disse år, fra grøn omstilling til en mere effektiv datadreven forretning. Håndtering af de nye opgaver vil kræve en kapacitetsopbygning i form af tilførsel af nye kompetencer. De få højtuddannede i de mindre virksomheder (9 pct. i virksomheder med 2-10 ansatte mod 50 pct. i virksomheder med mere end 100 ansatte) vidner om, at de mindre virksomheder typisk ikke har et økonomisk råderum til at fastansatte personale, der kan drive og løfte de løbende nye udviklingsopgaver.