Webinar om ”Arbejdsmiljø i en Coronatid – hvad har vi lært?”

Det seneste år har været noget for sig på arbejdsmiljøområdet. Men de lærerige erfaringer med bl.a. hjemmearbejde og nye måder at løse opgaverne på arbejdspladserne har alle muligheder for at blomstre videre, de steder hvor ledere og medarbejdere lægger vægt på nært samarbejde og involvering. Arbejdsmiljørådet inviterer nu – i et samarbejde med Akademikerne, arbejdsgiversiden og flere – til et gratis webinar for at hjælpe til, at arbejdspladser, medarbejdere og ledere, bliver klædt godt på til opgaven.

 

Selv ordene overraskende og overvældende er næsten for fattige til at beskrive, hvad Coronakrisen har haft af konsekvenser og ført med sig i omstillingen af arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne. Det har samtidig betydet helt nye krav til vores arbejdsmiljøarbejde, vi kan vinde meget ved at lære af.

Derfor afholder Arbejdsmiljørådet i et samarbejde med Akademikerne, arbejdsgivere og flere, webinaret Arbejdsmiljø i en Coronatid – hvad har vi lært?”, torsdag den 27. maj, kl. 15.00 – 16.30. 

Alle arbejdsmiljøledere og -repræsentanter, TR, HR- og arbejdsmiljøkonsulenter, ledere, ansatte og alle andre, som arbejder med eller interesserer sig for arbejdsmiljø, er velkomne. Webinaret er gratis for deltagerne.

Kom og vær med, når vi ser nærmere på, hvad Coronapandemien har betydet for arbejdsmiljøet på landets arbejdspladser, både for dem, der har arbejdet hjemmefra, dem der har skulle omstille sig til helt nye arbejdsmiljørisici på arbejdspladsen og for dem, som har stået midt i pandemiens øje.

På webinaret får vi både arbejdspladsers og eksperters bud på, hvordan det vi har lært under pandemien, kan inspirere i det fremtidige og forebyggende arbejdsmiljøarbejde. Programmet består bl.a. af:

  • Videoreportager fra forskellige brancher, som alle har gode eksempler på arbejdsmiljøinitiativer, som er opstået i følge af Coronapandemien.
  • To forskere – Malene Friis Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Kristen Nabe-Nielsen fra Københavns Universitet – vil undervejs reflektere over de erfaringer, arbejdspladserne har opnået, og hvordan de kan komme andre til gode i en ’post Coronatid’.

Til at styre slaget på dagen er: Ordstyrer Nynne Bjerre Christensen.

Vi har nu en unik chance for, at vi som fællesskab veksler alle vores gode erfaringer til resultater, der løfter de danske arbejdspladser – den skal vi gribe!

Læs mere og tilmeld dig på www.amr.dk/coronawebinar