Arbejdsmiljørepræsentanter i den private sektor uden særlig beskyttelse mod afsked

– konsekvenser for fastholdelse, rekruttering og arbejdsmiljø

 

Ifølge arbejdsmiljølovgivningen er arbejdsmiljørepræsentanter beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommendes eller tilsvarende område. En højesteretsafgørelse fra november 2017 har imidlertid slået fast, at denne beskyttelse ikke gælder, når arbejdsmiljørepræsentanten ikke er omfattet af en overenskomst, eller når der ikke kan findes en sammenlignelig overenskomst på den virksomhed, hvor arbejdsmiljørepræsentanten er ansat. Dette betyder derfor, at arbejdsmiljørepræsentanter i den private sektor ofte er uden særlig beskyttelse.

Baggrund for undersøgelsen

Akademikerne har i samarbejde med en række medlemsorganisationer[1] undersøgt, hvilken betydning arbejdsmiljørepræsentanters særlige beskyttelse har for fastholdelse og rekruttering af arbejdsmiljø­repræsentanter samt arbejdsmiljørepræsentanters mulighed for at trygt at kunne udføre deres hverv. Undersøgelsen er baseret på svar fra i alt 166 privatansatte arbejdsmiljørepræsentanter med en svarprocent på 65.

 

Læs undersøgelsen her.

 


[1] Følgende medlemsorganisationer har indgået i undersøgelsen: Dansk magisterforening, Djøf, IDA, Bibliotekarforbundet, Kommunikation og Sprog og Dansk Psykolog Forening.

Tags: