Arbejdsmiljøundersøgelse med fokus på forebyggelse

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer virker og fører til, at der er væsentligt mindre stress blandt medarbejderne. Det fastslår en ny undersøgelse, Akademikerne har fået foretaget på baggrund af tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

Et løft af arbejdsmiljøet kræver både et konstant fokus på arbejdspladserne og politisk. Skal vi sikre en god udvikling, er der behov for, at der bliver ved med at blive sat yderligere ind.

Akademikerne har netop fået udarbejdet en undersøgelse om arbejdsmiljøet blandt akademikere på de danske arbejdspladser.

Undersøgelsen viser, at arbejdspladser, der satser på forebyggelse, står stærkere i at bekæmpe udfordringer med stress blandt medarbejderne. I undersøgelsen kommer det frem, at de akademikere, der arbejder på arbejdspladser, der prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer højt, er væsentligt mindre stressede end andre akademikere. Resultatet viser samtidig, at der er lang vej endnu for at nå i mål med, at alle medarbejdere får gavn af disse fordele. Kun knap en tredjedel af alle akademikere svarer, at de arbejder på en arbejdsplads, hvor forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer prioriteres

 

 

Hent undersøgelsen her.

 

 

 

 

 

Arbejdsliv uden grænser

Det er ikke kun i forhold til stress, at det er vigtigt at have fokus på de vilkår, der gør sig gældende. Akademikernes arbejdsliv er præget af mange faktorer, som er vigtigt at være opmærksom på i det fortløbende arbejde med at forbedre indsatsen for at styrke arbejdsmiljøet for den enkelte.

Undersøgelsen viser blandt andet, at akademikere oplever højt arbejdspres, arbejdsintensitet og har et grænseløst arbejdsliv. For 74 pct.  af akademikerne er det altid eller ofte nødvendigt at holde et højt arbejdstempo, og mere end hver femte oplever, at de sjældent eller aldrig har tid nok til arbejdsopgaverne. I alt 49 pct. står altid eller ofte til rådighed uden for normal arbejdstid, og 35 pct. angiver, at det ofte er nødvendigt at arbejde over.

Akademikerne udviser på den baggrund en stor grad af fleksibilitet. Dette er afgørende at få med i drøftelserne på arbejdspladserne og politisk i det fortsatte arbejde med at udvikle og fremme et bedre arbejdsmiljø for de danske lønmodtagere.

 

Mere om undersøgelsen

Akademikernes arbejdsmiljøundersøgelse baserer sig på et særudtræk fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) spørgeskemaundersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred 2018. Undersøgelsen omfatter alle Akademikernes 27 medlemsorganisationer.