Forud for overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2018 har Akademikerne den 15. december 2017 udvekslet krav med Finansministeriet. Centralt i Akademikernes krav står en sikring af betydelige lønstigninger for de statsansatte. Blandt andre væsentlige krav er fastere rammer for arbejdstiden, nye forhandlingsmodeller og processer for den lokale løndannelse, etablering...