Lønmodtagerne ønsker en løsning for alle – ikke en lammende konflikt. Med sine voldsomme lockout-varsler ved en kommende storkonflikt risikerer de offentlige arbejdsgivere at sætte hele den danske model på spil. Chefforhandlerne på kommunernes, statens og regionernes område peger alle på, at de nye lockoutvarsler vil ramme...

Akademikerne har i dag sendt konfliktvarsel for ca. 6000 statsansatte. En storkonflikt lurer i horisonten. De akademiske organisationer har netop besluttet at varsle konflikt for ca. 12 pct. af de statsansatte ovenpå sammenbruddet ved forhandlingsbordet i OK18. Dermed står Akademikerne sammen med hele fagbevægelsen i det...

Efter en uges intense afsluttende forhandlinger på det statslige område er der nu erklæret sammenbrud. 76.000 statsansatte akademikere er rykket et skridt nærmere mod konflikt. OK18 er ved at kuldsejle. Det er ikke lykkedes parterne at nærme sig hinanden tilstrækkeligt på de krav - løn og...

Der blev den 20. december 2017 afholdt det første politiske forhandlingsmøde mellem minister for offentlig innovation Sophie Løhde og Akademikernes forhandlingsudvalg for den offentlige sektor (FHO) med henblik på en kort præsentation af kravene til overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2018. Akademikernes formand Lars Qvistgaard lagde ud med...

CFU og Finansministeriet har i dag udvekslet krav. Højt på CFU’s dagsorden står en lønudvikling, der matcher det private forlig fra foråret 2017. ”Vores medlemmer har de seneste overenskomster været meget løntilbageholdende. Nu er der atter gang i dansk økonomi, og det skal vores medlemmer selvfølgelig...