AC har netop udsendt katalog over de TR-kurser, som udbydes i AC-regi i efteråret 2012. AC har netop udsendt katalog over de TR-kurser, som udbydes i AC-regi i 2012. I kataloget finder du beskrivelser, datoer og tilmeldingsblanket. Tilmeldingen skal sendes til din egen organisation senest den...

Den fællesakademiske overenskomst på regionsområdet er netop blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Arkitektforbundet, BF, Djøf, DKF, PD, DM, DMIF, DP, KS, DDD og JA i perioden 1. april 2011 til 31. marts 2013. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i regioner har egne overenskomster...

AC-organisationernes medlemmer har nu sagt ja til resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, kommunale og regionale område. En række organisationer har taget stilling ved urafstemning. Her stemte 82,9% ja og 17,1% nej. Stemmeprocenten var 31%. Andre har taget stilling ved kompetent forsamling. Her...

AC's bestyrelse har nu tiltrådt det samlede forhandlingsresultat vedrørende aftale- og overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og regionale område. I forlængelse heraf, er forhandlingsresultatet den 15. marts 2011 sendt til vedtagelse eller forkastelse i de af AC's medlemsorganisationer/fællesrepræsentationer der har været omfattet af AC's forhandlingsaftale. Medlemsorgaisationernes/fællesrepræsentationernes svar skal...

Natten mellem den 27. og 28. februar 2011 indgik AC forlig med RLTN (Danske Regioner) om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for AC's forhandlingsområde. Fornyelsen, der er sket inden for rammerne af det tværgående forlig af 27. februar 2011, indebærer bl.a. en række ændringer og...

Den 27. februar 2011 indgik AC, FOA, KTO og Sundhedskartellet forlig med RLTN (Danske Regioner) om fornyelse af generelle, tværgående aftaler. Fornyelsen indebærer bl.a. følgende: Generelle lønstigninger pr. 1. januar 2012 og 1. oktober 2012. Videreførelse af reguleringsordningen. Ændring af rammeaftale om seniorpolitik. Gennemførelse af et forskningsprojekt...

De tværgående forhandlinger på det regionale område fredag den 11. februar 2011 havde først og fremmest fokus på spørgsmålet om seniorbonus/seniordage, særligt om der skulle være tale om en varig ordning eller ej. Resultatet blev en aftale mellem RLTN, AC, KTO og Sundhedskartellet om en varig...

Lørdag den 29. januar 2011 blev der opnået enighed mellem KL og KTO om at gøre de seniordage, som blev aftalt ved OK08 på baggrund af trepartsmidler, permanente, forbedring af TR’s vilkår i forbindelse med afskedigelse på grund af arbejdsmangel samt en smidiggørelse af hovedudvalgets...