Den fællesakademiske overenskomst på regionsområdet er blevet underskrevet. Fællesoverenskomsten dækker medlemmerne af Arkitektforbundet, BF, DKF, DMIF, DP, DDD, DdP, Djøf, DM, KS, JA og PD i perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015. De øvrige organisationer med medlemmer ansat i regioner har egne overenskomster -...

Aftalen henvender sig til akademikere som har været uden beskæftigelse i et år. Med aftalen vil parterne bidrage til at fremme beskæftigelsen for ledige akademikere, herunder ledige dimittender. Aftalen kombinerer uddannelse med en lavere løn. Hensigten er, at der med en kombination af beskæftigelse og uddannelse sker en forbedring...

Ny hovedaftale på det regionale område er blevet underskrevet Hovedaftalen omfatter de AC-organisationer, der har en overenskomst med RLTN. Parterne aftalte ved OK11, at hovedaftalen skulle redigeres. Der er tale om mindre ændringer af formel karakter, bl.a. som følge af IDA's udmeldelse af AC. Hovedaftalen kan ses her....

Det er nu slået fast, at frihed med løn på ”barnets første sygedag” kun kan afholdes den dag, som rent faktisk er barnets første sygedag, med mindre barnets sygdom er opstået meget sent den umiddelbart foregående kalenderdag. Det er konsekvensen af en afgørelse i en faglig...

AC har netop udsendt katalog over de TR-kurser, som udbydes i AC-regi i 2013. I kataloget finder du beskrivelser, datoer og tilmeldingsblanket. Tilmeldingen skal sendes til din egen organisation senest den 9. januar 2013. Kataloget kan ses her...

AC forhandlinger i regionerne En af AC's hovedopgaver som forhandlingsorganisation er at arbejde for at sikre akademikernes løn- og ansættelsesvilkår. Som forhandlingsorganisation udøver AC forhandlingsretten for de regionalt ansatte medlemmer af medlemsorganisationerne i det omfang, organisationerne har overladt denne til AC. Dette sker bl.a. ved aftale-...

Ny undersøgelse bekræfter forestillinger om deltidsbeskæftigelse. Kun få nyheder. Et forskerteam ved Aarhus Universitet har netop afsluttet et stort forskningsprojekt om deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser. Hovedkonklusioner Undersøgelsen resultater giver et nuanceret billede af baggrunden for deltidsansættelser, som også varierer mellem de forskellige faggrupper. Der er mange medarbejdergrupper i regionerne,...