Se formand Lisbeth Lintz udtale sig om forliget her. Resultat af forhandlingerne mellem finansministeren og Akademikerne (AC-forlig) Bilag Resultat af forhandlingerne mellem finansministeren og CFU (CFU-forlig) Bilag Efter intense forhandlinger er der nu landet en forligsaftale, der forbedrer reallønnen med 3,5 pct. over to år. Aftalen indeholder bl.a....

I forbindelse med de statslige overenskomstforhandlingerne i 2018 aftalte parterne at implementere de nye ferieregler i staten. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg har nu indgået en statslig ferieaftale, som træder i kraft 1. september 202 samtidig med den nye ferielov. Samtidig er den fælles ferievejledning...

Roskilde Universitet er blevet dømt for at krænke rettighederne for ansatte i tidsbegrænsede stillinger. Uddannelses- og Forskningsministeriet bør tage stilling til konsekvenserne af dommen med drøftelser af stillingsstrukturen på universiteterne. Højesteret har den 17. april 2018 afsagt dom i en sag, som Akademikerne har ført mod...

Hvis du har spørgsmål vedr. strejke/lockout, skal du kontakte din faglige organisation. Her finder du kontaktinformation til organisationerne. Er du ikke medlem af en AC-organisation, kan vi desværre ikke hjælpe dig....

Efter en uges intense afsluttende forhandlinger på det statslige område er der nu erklæret sammenbrud. 76.000 statsansatte akademikere er rykket et skridt nærmere mod konflikt. OK18 er ved at kuldsejle. Det er ikke lykkedes parterne at nærme sig hinanden tilstrækkeligt på de krav - løn og...

Medarbejderne skal sættes op i arbejdstid uden, at de får mere i løn for det. Det kan blive konsekvensen, hvis Finansministeriet får held til at inddrage den betalte frokostpause på de offentlige arbejdspladser. Hent faktagrafik 1 Hent faktagrafik 2 Retten til betalt frokostpause, således som den administreres på...

Både de kommunale og statslige arbejdsgivere har allerede inden overenskomstforhandlingerne går i gang meddelt, at de fortsat ikke vil indgå en aftale om arbejdstid på underviserområdet. Topforhandlerne for ca. 745.000 offentligt ansatte forventer, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle, fair og frie forhandlinger med organisationerne...

CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, der repræsenterer 180.000 ansatte i staten har i dag holdt møde med 52 faglige organisationer på det statslige område. CFU har opsagt samarbejdet med den statslige arbejdsgiver på en række områder. På mødet drøftede man den nuværende og fremtidige samarbejdssituation med Moderniseringsstyrelsen. De...