1

Dagpengesatsen skal sættes op, så kompensationsgraden hæves for alle

Vi vil øge dagpengenes kompensationsgrad og derunder stoppe mindrereguleringen.

2

En trappemodel skal give tryghed til de ledige, der har brugt dagpengesystemet mindst

Vi arbejder for en trappemodel med højere dagpenge i de første måneder, man er ledig.

3

Ingen ledige må stilles ringere end i dag

Vi vil ikke have, at forbedringer af dagpengene stiller nogle ledige (fx dimittenderne) ringere end de er stillet nu.

Det er nu vi skal handle, hvis dagpengesystemet skal bestå

 

Dagpengene er afgørende for, at ledige har et økonomisk sikkerhedsnet i en svær situation, så de ikke må gå fra hus og hjem, selv om de midlertidigt står uden job. Derfor skal værdien af dagpengene stige i takt med lønningerne, og kompensationsgraden skal hæves, så alle grupper på arbejdsmarkedet får en reel økonomisk tryghed, hvis de bliver ledige.   

 

For mange fravælger et dagpengesystem, der ikke længere er attraktivt nok for alle

 

Kompensationsgraden er så lav, at mange vælger at tegne tillægsforsikringer, og der udbydes endda forsikringer, hvor man træder helt ud af dagpengesystemet. Det er et stærkt faresignal om, at dagpengene ikke længere giver de ledige nok økonomisk sikkerhed, og det handler om at stoppe flugten fra dagpengesystemet, inden det er for sent.

 

Der skal hurtigst muligt findes en god løsning

 

Dagpengene har også en betydning, som rækker ud over at give de ledige et ordentligt livsgrundlag. Hvis flere forlader a-kasserne, fordi kompensationsgraden er for lav, vil det ikke bare ødelægge dagpengesystemet, men også den danske model, og det vil skade dansk økonomi. Derfor er der brug for en forbedring af dagpengene hurtigst muligt, og vi må sammen – på tværs af fagbevægelsen og det politiske landskab – gøre en indsats for at nå i mål.

 

7 principper for forbedring af dagpengene

 

Akademikerne har udarbejdet et sæt principper for forbedring af dagpengene, og vi håber, at de kan blive startpunkt for en dialog om en fælles indsats.

 

Der er brug for et todelt løft af dagpengene

Vi ønsker en generel forbedring for alle på dagpenge, men derudover vil vi også have bedre dagpenge for dem, som har være forsikret længe og er mindst ledige.

 

Kompensationsgraden skal øges og mindrereguleringen stoppes

Vi vil øge dagpengenes kompensationsgrad og derunder stoppe mindrereguleringen. Men vi vil ikke være tilfredse med bare at genoprette dagpengenes aktuelle værdi.

 

En trappemodel skal give højere dagpenge i starten

Vi arbejder for en trappemodel med højere dagpenge i de første måneder, man er ledig.

 

Der skal noget særligt til for at få højere dagpenge

Vi vil give højere dagpenge i starten til dem, som har været medlem af en a-kasse i et vist antal år og som har haft en begrænset ledighed i en vis periode.

 

Ingen ledige må stilles ringere end før

Vi ønsker ikke, at forbedringer af dagpengene stiller nogle ledige ringere end før.

 

Dagpengeperioden må ikke blive kortere

Vi vil ikke have, at forbedringer af dagpengene fører til en endnu kortere dagpengeperiode.

 

Særlige grupper skal have ekstra hjælp til at komme i job

Vi vil have en ekstra indsats for dem, som ikke får gavn af forbedringerne, fx dimittender og langtidsledige, så de kan komme hurtigere i job.

 

Læs Akademikernes forslag og analyse

Bliv endnu klogere på dagpengeudfordringen

“Dagpengeløft er en pligtopgave på næste finanslov” – bragt i Altinget

Af: Lars Qvistgaard, Steen Lund Olsen, Lasse Grønbech og Per Clausen
Formænd for hhv. Akademikerne, FTFa, Akademikernes A-kasse og Magistrenes A-kasse

 

Reform efterlyses: Lad medlemmernes penge blive i dagpengesystemet” – bragt i Jyllands Posten

Af: Lars Qvistgaard, Formand for Akademikerne

 

“Skyd på det pressede dagpengesystem – ikke på de private lønforsikringer” – bragt i Altinget

Af: Lars Qvistgaard, Formand for Akademikerne

 

Vi skal bevare et solidarisk dagpengesystem” – bragt i Jyllands Posten

Af: Lars Qvistgaard, Formand for Akademikerne

 

“Det løser intet at skære i dagpengene” – bragt i Berlingske