Den private sektor

Der er mellem 2010 og 2015 ansat 25.000 flere akademikere i den private sektor, hvilket vil sige der er blevet ansat mellem 4-5.000 flere akademikere om året i en periode, hvor udviklingen på det private arbejdsmarkedet ellers har været behersket.

Stigningen betyder også, at akademikerne fylder mere og mere på det private arbejdsmarked.  I 2015 udgjorde akademikere 9,4 pct. af de ansatte i den private sektor, mod 7,7 pct. i 2010.

 

 

 

 

 

 

 

Nøgletal og økonomiske indikatorer

For at få et indblik i hovedtrækkene i prognoserne for dansk økonomi, udarbejder Akademikerne løbende et notat med resume af Det Økonomiske Råds og Finansministeriets rapporter. Oversigten indeholder også nøgletal fra bankprognoser, Arbejderbevægelsens erhvervsråd m.fl.