Denne vejledning retter sig mod akademikere, som er ansat i private virksomheder og omfattet af ferieloven. Vejledningen beskæftiger sig med de ferieretlige regler, der gælder efter 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft. Materialet er udarbejdet i et samarbejde mellem DM, IDA, JA, DDD og Djøf samt...

Mellem 4. kvt. 2008 og 4. kvt. 2017 har private virksomheder ansat ca. 90.000 flere akademikere. Stigningen har været bredt funderet, og er sket over hele landet og i  alle brancher. Akademikere varetager mange forskellige akademiske jobfunktioner i private virksomheder, både som ledere og specialister....

Der er mellem 2010 og 2015 ansat 25.000 flere akademikere i den private sektor, hvilket vil sige der er blevet ansat mellem 4-5.000 flere akademikere om året i en periode, hvor udviklingen på det private arbejdsmarkedet ellers har været behersket. Stigningen betyder også, at akademikerne fylder...

Kollektive overenskomster AC-organisationerne har indgået omkring 100 kollektive overenskomster med virksomheder og organisationer på det private område. Det er typisk de enkelte AC-organisationer, der er part i den enkelte overenskomst. Der findes dog også eksempler på, at det er AC, som er part i overenskomsten. Koordineringen af...

Denne vejledning retter sig mod akademikere, som er ansat i private virksomheder og omfattet af ferieloven. Vejledningen beskæftiger sig med de ferieretlige regler, der gælder i overgangsperioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2020, inden den ny ferielov træder i kraft 1. september 2020. Materialet er udarbejdet...