Den statslige lederuddannelse videreføres og skal uddanne flere ledere i godt psykisk arbejdsmiljø

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er blevet enige om at videreføre den Fælles Lederuddannelse I Psykisk Arbejdsmiljø i staten (FLIPA). Der har de seneste år været stor interesse for FLIPA, og i forbindelse med OK21 blev det besluttet, at der også i de kommende år skal uddannes flere chefer, så de på baggrund af den nyeste forskning og viden opnår kompetencer i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø. 

Nu bliver alle statslige ledere med personaleansvar derfor igen tilbudt uddannelse i arbejdet med håndtering, forebyggelse og udvikling i det psykiske arbejdsmiljø. Fra i dag åbnes der nemlig for et nyt hold af FLIPA, så arbejdspladserne og statens ansatte kan opnå bedre trivsel og sundhed i en tid kendetegnet af store forandringer.

Et godt psykisk arbejdsmiljø gør en stor forskel og har stor betydning for medarbejderne ude på arbejdspladserne. MEDST og CFU glæder sig derfor også over, at der ved OK21 var enighed om at videreføre den frivillige lederuddannelse, som var en stor succes hos de mange ledere, der deltog.

Den store succes med uddannelsen skyldes ikke mindst et konstant fokus på at sikre, at lederne uddannes ud fra den nyeste viden og forskning på området. Herudover kobles ledelsens opgave i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø også direkte til større forandringer, der foregår mange steder på arbejdspladserne i disse år. På alle arbejdspladser er det nemlig vigtigt, at udvikling går i takt med godt psykisk arbejdsmiljø, fordi det har stor betydning for kvalitet, produktivitet og fastholdelse af dygtige medarbejdere.

 

På det næste hold bliver der atter sat fokus på god ledelse, og deltagerne vil få den allernyeste viden om psykisk arbejdsmiljø med hjem. Det er eksperterne Malene Friis Andersen, Johanne Grant og Claus Elmholdt, der kommer hele vejen rundt om lederens muligheder og udviklingen af arbejdspladsens arbejdsmiljø. Lederuddannelsen lægger desuden vægt på, at der er balance mellem teori og praksis. Samtidig er uddannelsen anvendelsesorienteret, så det er nemt for lederne at bruge deres kompetencer, når de kommer tilbage til arbejdspladsen.

 

Direktør Signe Friberg Nielsen i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, udtaler:

”Det glæder mig meget, at FLIPA bliver videreført, så endnu flere statslige ledere får mulighed for at blive klogere på, hvordan man sikrer et sundt psykisk arbejdsmiljø ude på arbejdspladserne. Det er vigtigt, for et godt og attraktivt arbejdsmiljø er en forudsætning for at kunne fastholde dygtige medarbejdere og sikre kvalitet i opgaveløsningen”

 

Formand for CFU, Rita Bundgaard, udtaler:

”Fokus på det psykiske arbejdsmiljø gør en stor forskel og et dårligt arbejdsmiljø har store konsekvenser på arbejdspladserne. CFU er glad for, at vi, som faglige organisationer, aktivt bidrager til en uddannelse som understøtter statens ledere i deres opgave for at forebygge og håndtere et godt psykisk arbejdsmiljø til gavn for vores medlemmer.”

 

Formand for Akademikerne, Lisbeth Lintz, udtaler:

”Corona, digitalisering og de mange andre store forandringer der rammer arbejdspladserne i disse år, gør kun behovet for stærkere ledelseskompetence i psykisk arbejdsmiljø større. Vi er glade for, at statens ledere tager så godt imod FLIPA, og er opmærksomme på hvor vigtig ny viden er i arbejdet med medarbejderne og arbejdspladsernes trivsel, produktivitet og kvalitet i opgaveløsningen”

 

Læs mere om den Fælles Lederuddannelse I Psykisk Arbejdsmiljø i staten, FLIPA, og se hvordan man tilmelder sig næste hold her.