Dyrt for samfundet med lånefinansieret SU til universitetskandidater

Analysenotat: Hvis en forringelse af SU-ordningen svækker lysten til at tage uddannelse, så den danske gennemførelsesrate falder ned på niveau med den norske, vil det betyde, at der i hver årgang vil blive ca. 5.000 færre med en lang videregående uddannelse. Ændres SU’en på kandidatuddannelserne til at være lånefinansieret, risikerer det at koste samfundet 3 mia. kr. om året.

Læs analysenotat fra Akademikerne: Virkninger ved forringelser af SU’en