Akademikerne hilser Reformkommissionens anbefalinger velkomne som et indspark i en vigtig debat om fremtidens uddannelser. Det gælder ikke mindst vigtigheden af styrket livslang læring for akademikere. Formanden for hovedorganisationen Akademikerne, Lisbeth Lintz, frygter dog negative konsekvenser for social mobilitet og studerendes trivsel. Lisbeth Lintz udtaler: “Jeg...

En undersøgelse af SU-systemet må ikke føre til, at vi går væk fra et system med høj social mobilitet og høj gennemførselsrate.   I Danmark har vi et SU-system, der giver flere mulighed for at tage en uddannelse, både erhvervsuddannelser, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Regeringen har netop nedsat...

”Akademikerne støtter op om de studerendes demonstration mod besparelser på SU og uddannelser. Det er helt afgørende for samfundets fremtidige vækst, velstand og velfærd, at politikerne forstår, at uddannelse og SU er en samfundsinvestering. Ikke en udgift", siger Akademikernes formand Lars Qvistgaard.   Læs pressemeddelelsen fra Akademikerne...

2025-planen lægger op til massive besparelser på SU’en. Hvis det står til regeringen, forringes SU’en så studerende fremover må optage lån for at uddanne sig. I dag udgør stipendiedelen 2/3 af det samlede støttebeløb, fremover skal stipendiedelen kun udgøre halvdelen. Det betyder, at en universitetsstuderende...

Debatindlæg af Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, bragt i JP den 20. august 2016. CEPOS har her i sommeren, vel ikke så overraskende, meldt sig ind i klubben af forslagsstillere for SU-forringelser. Men CEPOS går dog skridtet videre. SU-pengene skal tages fra de unge og bruges...

Fortalerne for SU-forringelser er enige om, at SU-pengene kan bruges bedre, men enigheden ophører, når det handler om hvad pengene i stedet kan bruges til. Blandt ønskerne nævnes skattelettelser, uddannel-sesfinansiering og efteruddannelse af faglærte og ufaglærte. Det er ikke nyt, at SU’en står for skud. I...