Fælles høringssvar til lov om erhvervsfremme

Akademikerne har sammen med LO og FTF lavet et fælles høringssvar til lov om erhvervsfremme, hvor vi bl.a. kvitterer for den meget væsentlige ændring, at lønmodtagerne nu skal indstille to pladser til hvert regionalt vækstforum mod tidligere kun én plads.

 

Ligeledes kvitterer vi i høringssvaret for, at lønmodtagerne nu skal indstille tre pladser til Danmarks Vækstråd mod tidligere to pladser. Udvidelsen af lønmodtagerpladserne i de nævnte fora er sket efter en fælles henvendelse fra de 3 hovedorganisationer om udvidelse af lønmodtagerpladserne i de respektive fora i forsommeren.”

Læs høringsvaret her