Forskningsprojekt giver værktøjer til at styrke det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø under Coronakrisen

Medarbejdere og virksomheder vinder ved at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet i den nye tid præget af Corona. Et nyt forskningsprojekt, forankret på CBS og støttet af blandt andre Akademikerne via Fremfærd, giver indsigt i det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø – og konkrete værktøjer

Der er ekstra god grund til at gøre mere for det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø i disse tider. Konsekvenserne af Corona rammer medarbejderne på mange måder. De nye vilkår presser virksomhederne og det kan være nødvendigt, at der bliver gjort mere end normalt for at forebygge arbejdsmiljøudfordringer. 

Det kan resultatet af et nyt forskningsprojekt nu hjælpe til med. Her er det blevet undersøgt, hvordan medarbejdere og arbejdspladser reagerer under pres bl.a. i forhold til arbejdsglæde og stress. Nu er det muligt for både medarbejdere, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter at hente konkrete råd om, hvad der kan gøres, for at få taget hånd om udfordringerne i en tid med både store forandringer og stor usikkerhed.

Den nye viden er vigtig for at sikre, at der ikke opstår skadevirkninger på arbejdsmiljøet, det kan tage lang tid at rette op på igen.

Forskningsprojektet stiller en række materialer og forebyggelsesværktøjer til rådighed, som netop er blevet offentliggjort på vpt.dk (Viden På Tværs), som er en fælles portal udviklet i et samarbejde mellem Forhandlingsfællesskabet og KL.

 

Yderligere information:

Video: Psykisk arbejdsmiljø endnu vigtigere under corona 

Artikel: Stressforsker: Coronakrisen stiller krav til os om ekstrem rummelighed