Fremskrivning af akademikere på arbejdsmarkedet

Fremskrivningen bygger på en række kilder, og fremskrivningen tager afsæt i den opgjorte fuldtidsbeskæftigelse blandt lønmodtagere i 2. kvartal 2021. Selve fremskrivningen beror på Finansministeriets mellemfristede fremskrivning, jf. finansministeriets registerdata fra Danmarks Statistik og DREAM, anvendt til at bestemme udviklingen i den samlede beskæftigelse mellem 2021 og 2030.

 

 

Hovedkonklusioner

  • Mellem 2. kvt. 2011 og 2. kvt. 2021 er der blevet 224.000 flere lønmodtagere
  • Akademikere udgjorde godt to-tredjedel af beskæftigelsesstigningen, svarende til 153.000 fuldtidspersoner. Således var hver femte lønmodtager akademiker i 2. kvartal 2021
  • I 2030 viser fremskrivningen, at der vil være 130.000 flere akademiske lønmodtagere – og at hver fjerde lønmodtager vil være akademiker i 2030
  • To ud af tre nye akademikere i beskæftigelse mellem 2. kvt. 2011 og 2. kvt. 2021 fandt arbejde i den private sektor
  • Frem mod 2030 vil ni ud ti nye akademikere i beskæftigelse finde arbejde i den private sektor – svarende til, at den akademiske beskæftigelse i den private sektor øges med 118.000 fuldtidspersoner

 

Læs hele analysen her.