Flere privatansatte akademikere savner opbakning fra deres arbejdsgiver når det gælder kompetenceudvikling   I en ny undersøgelse foretaget af Akademikerne svarer over halvdelen af de privatansatte akademikere, at de ønsker mere kompetenceudvikling end den, de har fået. Undersøgelsen viser også, at andelen, der savner opbakning fra arbejdsgiver,...

Mange dimittender risikerer at falde ud af dagpengesystemet, når dagpengeperioden for dimittender ændres fra to til et år den 1. maj 2023. Det gælder bl.a. dimittender fra erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter, som fremover vil miste dagpengeretten og i stedet overgå til kontanthjælp eller anden alternativ...

Dimittenders ledighed – især universitetsuddannede dimittenders ledighed – har været et politisk emne i mange år. Senest har det været i fokus i forbindelse med dagpengereformen, som træder i kraft 1. maj 2023 og forringer dimittenders dagpengerettigheder for at få flere i beskæftigelse. Et snævert fokus...