Mange dimittender risikerer at falde ud af dagpengesystemet, når dagpengeperioden for dimittender ændres fra to til et år den 1. maj 2023. Det gælder bl.a. dimittender fra erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter, som fremover vil miste dagpengeretten og i stedet overgå til kontanthjælp eller anden alternativ...

Dimittenders ledighed – især universitetsuddannede dimittenders ledighed – har været et politisk emne i mange år. Senest har det været i fokus i forbindelse med dagpengereformen, som træder i kraft 1. maj 2023 og forringer dimittenders dagpengerettigheder for at få flere i beskæftigelse. Et snævert fokus...

Mange akademikere stifter familier samtidig med at de påbegynder karrieren i de første år efter færdiggørelse af uddannelsen. Det gælder for en del også starten på en karriere som leder. For mændene er andelen som påbegynder en lederkarriere stødt stigende de første 10-15 af karrieren,...