Høring: Nyt tilskudsprincip for studentermobilitet

I en global konkurrencesituation er det afgørende, at en stor andel af danske studerende opnår internationale erfaringer og perspektiv på deres uddannelse.

 

Og ud fra samme logik, er det lige så afgørende, at udenlandske studerende knytter bånd til Danmark i forbindelse med deres studier. Desværre har den foreslåede omlægning af tilskudsprincippet for studentermobilitet nogle uheldige incitamenter i forhold til den indgående mobilitet. For omlægningen kan risikere at skabe incitament hos institutionerne til at begrænse antallet af indgående udenlandske studerende.

Derfor finder Akademikerne ikke, at der er med forslaget er fundet frem til den rigtige løsning. I stedet skal Akademikerne foreslå, at man fastholder det nuværende tilskudsprincip, men uden en håndhævelse af balancekravet.

Såfremt man ønsker at fastholde det foreslåede tilskudsprincip, skal Akademikerne opfordre til, at der overvejes en undtagelse i forhold til institutionernes udveksling med BRIK-landene og nye vækstlande såsom Mexico, Sydafrika, Indonesien, Vietnam, Singapore m.fl.

Læs hele Akademikernes høringssvar her