Høring over udkast til forslag om Patentdomstol

Høring over udkast til forslag om Patentdomstol. Aftalenpakken om en fælles patentdomstol (Unified Patent Court – UPC) vil give mulighed for, at der gennem én patentansøgning kan opnås europæisk patent i samtlige EU-lande.

 

UPC vil få enekompetence til at behandle langt de fleste sager om europæiske patenter, som i dag behandles af de deltagende landes nationale domstole. Samtidig vil det indebære, at det bliver nemmere at håndhæve sine patentrettigheder i Europa og patenthavere kan derfor i højere grad udnytte værdien af patentet.

Det er imidlertid meget vanskeligt at vurdere på nuværende tidspunkt, hvordan patentpakken nærmere vil fungere i praksis, når og hvis tilstrækkeligt mange lande vælger at deltage.

Læs hele Akademikernes høringssvar her

Læs “Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol” vedr. høringssvaret her