Akademikerne er enig i hensigten med ændringerne i akkrediteringsbekendtgørelsens bilag 1, nemligt at få skabt en forenkling af kriterierne for institutionsakkreditering, der gør det muligt for institutionerne at nedbringe dokumentationsbyrden i forbindelse med institutionsakkreditering. Læs høringssvaret her   ...

Akademikerne hilser den politiske hensigt med lovforslaget om at give mere fleksibilitet og valgmuligheder til de studerende velkommen. Efter senere års uddannelsespolitiske stramninger med eksempelvis fremdriftsreformen og uddannelsesloftet, synes nu en ny politisk dagsorden om øget fleksibilitet og valgmuligheder til de studerende at manifestere sig. Læs...