Karakterskala: Tak til ekspertgruppe for gode modelforslag

Regeringens ekspertgruppe om ændring af karakterskalaen har netop offentliggjort sin rapport med forslag til løsningsmodeller for en ændret karakterskala, der skal erstatte den nuværende 7-trins skala. Akademikerne er enig i mange af de vurderinger og overvejelser ekspertgruppen lægger til grund for sine modelforslag.

 

Akademikernes formand Lars Qvistgaard udtaler:

”De to primære modelforslag som ekspertgruppen lancerer flugter i lange stræk med de overvejelser om ny karakterskala, Akademikerne har bragt ind til ekspertgruppens arbejde. Jeg er glad for, at ekspertgruppen er enig i, at tiden er til at få en karakterskala, der i langt højere grad kan bruges som pædagogisk værktøj med en ekstra midterkarakter, ensartet trin mellem karaktererne og selvfølgelig ingen minuskarakterer.”

Lars Qvistgaard finder, at ekspertgruppens arbejde danner et godt udgangspunkt for en åben debat om en ny karakterskala og ikke mindst anvendelsen af en ny karakterskala og behovet for mere feedback:

”Det er evident, at den nuværende karakterskala har sin andel i en usund præstationskultur og nulfejlkultur blandt elever og studerende med mistrivsel til følge. Vi har nu med ekspertgruppens arbejde en unik lejlighed til at stoppe op og diskutere, om der ikke generelt gives for mange karakterer på uddannelserne og for lidt feedback.”

Lars Qvistgaard håber, at uddannelsesministeren og undervisningsministeren i et kommende regeringsudspil vil rykke på trivselsdagsordenen og åbne op for mere feedback og færre karakterer til elever og studerende.

For yderligere kommentarer, kontakt Akademikernes formand Lars Qvistgaard på 2147 2686.