Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Der er nu åbnet for tilmelding til næste hold på Lederuddannelsen i Psykisk Arbejdsmiljø, kurset er målrettet ledere i staten.

 

Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt for vores trivsel på jobbet. Det skyldes de mange gevinster, der er, når medarbejderne trives i deres job. For hvis du føler glæde ved at gå på arbejde, har det en positiv betydning for dit helbred, trivsel, produktivitet og sygefravær. Lederuddannelsen giver dig viden og konkrete redskaber til at skabe bæredygtige rammer for alles arbejde, og blive en god rollemodel for medarbejderne. Du kan tilmelde dig her.

 

Fra teori til praksis

Lederuddannelsen i psykisk arbejdsmiljø afholdes af førende eksperter, og tages udgangspunkt i dine udfordringer og muligheder som leder. Uddannelsen kører over tre kursusdage fordelt over et halvt år, hvor lederne lærer konkrete redskaber, som de får mulighed for at anvende i praksis i deres egen organisation i den mellemliggende periode. Mellem kursusdagene vil der være netværksmøder, som faciliteres af en af uddannelsens undervisere, hvor lederne får mulighed for at hente inspiration og sparre, så de lettere kan omsætte det, de har lært, til deres hverdag.

 

Underviserne fortæller om uddannelsens formål:

 

Marie Kingston 

 

Claus Elmholdt

 

Malene Friis Andersen

 

Tilmelding:

Du kan læse mere om uddannelsen og tilmede dig her.

 

Baggrund:

Som led i overenskomstforhandlingerne i 2018 (OK18) mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) blev det aftalt at udvikle en frivillig uddannelse i psykisk arbejdsmiljø målrettet ledere i staten. Målet er at styrke ledernes viden og give dem konkrete redskaber til at forebygge samt håndtere det psykiske arbejdsmiljø blandt deres medarbejdere.  Akademikernes formand Lars Qvistgaard udtalte i den sammenhæng “Vi mener, at det er nødvendigt og helt centralt med lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø, hvis vi skal sikre et godt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Vi er derfor stolte af, nu at kunne tilbyde denne lederuddannelse sammen med de øvrige parter på det statslige område”