Ledighed Januar 2020

NB! Opgørelsen dækker perioden før COVID-19 begyndte at sætte sine spor på arbejdsmarkedet.

Konjunkturbetinget udvikling i bruttoledigheden blandt akademikere
Figuren viser udviklingen i bruttoledighedsprocenten i januar måned fra 1996-2020. Bruttoledigheden er gået op og ned hen over årene for samtlige aldersgrupper, men den mest volatile af aldersgrupperne er personerne under 30 år. Beskæftigelsesmulighederne for de unge er i særlig grad påvirket af konjunkturerne, blandt andet fordi der i ugunstige perioder er færre jobåbninger, som de nyuddannede kan træde ind i.

Ledigheden er lavest for akademikere i 40’erne og 50’erne
Det generelle billede er et fald i ledigheden op mod 60-års alderen, hvorefter ledigheden stiger en smule. I hele perioden har ledigheden været højest for personer under 30 år, mens den for dem i 30’erne er på mellem 4 og 5 procent. De laveste ledighedsprocenter ses blandt akademikere i 40’erne og 50’erne.

Akademikere i 60’erne oplever stigende ledighed end tidligere
Det seneste år har ledigheden for aldersgrupperne under 60 år været uforandret. Til gengæld har udviklingen i ledigheden været stødt stigende for personer over 60 år de senere år.

 

Landsstatistikken i PDF-format          Landsstatistikken i Excel-format